apartmani Šibenik

NP KRKA ON WHEELS


Početak izleta u 8,15 sati. Gosti će uživati u šetnji Skradinskim bukom, razgledavanju mlinica i njihovih sadržaja, demonstraciji starih zanata. Zatim slijedi razgledavanje Visovca, fotografiranje panorame. Na Roškom slapu organiziran je ručak u seoskom domaćinstvu. Oko 15.00 sati kreće se prema Manojlovcu – najvećem slapu (32m). Na kraju izleta, gosti će posjetiti Manastir sv. Aranđela.

Cijena: 380,00 kn po osobi

Cijena uključuje: prijevoz, ulaznica za NP, ulaznica za
Manastir sv. Aranđela, ručak, stručni vodič